Erasmustern Staj Hareketliliği

ERASMUS+ programı kapsamında yükseköğretim kurumuna kayıtlı gençlerin yurtdışında bir işletme veya organizasyon bünyesinde 2 ila 3 ay arasında staj yaptığı faaliyet türüdür. 

Kimler başvuru yapabilir?

Üniversite Öğrencileri: (Yüksek lisans ve doktora dahil)

Staj hareketliliğinin  güzel tarafı en az 2. sınıfta olma şartının aranmamasıdır.

Mezun ve mezuniyet hakkını elde eden gençler mezuniyetten sonraki 1 yıl içerisinde, kazandıkları staj hareketliliği hakkını kullanabilirler. Ancak mezun olmadan önce başvuru yapmış olmalılar.

Şartlar

 • Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Melikşah Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniveristesi öğrencisi olmak
 • Önlisans ve Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalaması 2,2/4
 • Lisansüstü öğrenciler için Genel Not Ortalaması 2,5/4
 • Ön değerlendirme yapılırken öğrencinin genel not ortalamasının %50’si ve yabancı dil notu ağırlığının %50’si  alınır ve her ortak Üniversite için 15 asil öğrenci seçilir.​​

BAŞVURU
Nasıl Başvuru Yapılır?

•Başvuru formuna  ortak Üniversitelerin Erasmus Ofislerinden ulaşabilir. 
•Formun çıktısı imzalandıktan sonra, diğer başvuru belgeleri ile birlikte kendi kurumunuzda  bulunan konsorsiyum temsilcilerine son başvuru tarihine kadar teslim edilebilir. 

Staj Yerleştirmeleri

•Misafir edecek kurumdan Kabul Mektubu (acceptance letter) alındığında staj süreci başlamış demektir.

•Yurtdışına gitmeden önce seçilen gençlere oryantasyon programı düzenlenecektir. 

Staj Öncesinde Yapılması Gerekenler

 • Staj için Öğrenim anlaşması (1. bölüm)
 • Hareketlilik Hibe Sözleşmesi
 • Euro Hesap Numarası
 • Çalışma izni alındığı için ikamet izni bazı ülkelerde gerekmiyor. Bu nedenle öğrenci seçildikten sonra ortaklar firma ile iletişime geçerek sigorta ve çalışma izni ile ilgili detayları belirlemelidir.
 • 3 tip sigorta almanız gerekebilir.
 • Seyahat sigortası
 • Mali Destek Sigortası
 • Çalışma Sigortası
 • Elektronik Dil Seviyesi Sınavı 

Staj Sırasında Yapılması Gerekenler

Staj için Öğrenim anlaşması (2. bölüm)

Çalışma programında bir değişiklik olduğu takdirde öğrenim anlaşmasının ikinci bölümünün doldurulması gerekmektedir.

Öğrencinin staj sürecinde takip edilmesi

Staj Sonrasında Yapılması Gerekenler

 • Staj için Öğrenim anlaşması (3. bölüm)
 • Nihai Rapor Formu
 • Elektronik Dil Seviyesi Sınavı
 • Pasaport Fotokopisi
 • Pasaportların üzerinde vize, oturma izni ve mühür olan sayfalarının fotokopileri pasaportun aslı ile birlikte konsorsiyum yetkilisine verilmelidir.
 • Kişisel izlenim raporu/fotoğraf
 • Sizlerden stajdan döndükten sonra izlenimlerinizi bir paragraf ve bir fotoğraf ile birlikte bizlere teslim etmenizi isteyeceğiz.
 • Akademik tanınma ve staj bilgilerinin Diploma Eki’ne eklenmesi

Diğer Hususlar

 • Hibe destek amaçlıdır tüm harcamaların karşılanması hedeflenmemektedir.
 • Öğrencinin uçak bileti, kalacak yer ücreti, sigorta gibi giderler için Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz.
 • Erasmus hibesinin %80’i  gitmeden önce, kalan %20’si ise değişimden döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ödenir.
 • Sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen, 3 aydan daha kısa süre staj yapan ve gittiği kurumda staj programına katılım sağlamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi mümkündür.